Herunterladen  Diese Seite drucken

Overzicht Van De Bedieningselementen - BOMANN KM 399 CB Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

WAARSCHUWING: Gevaar voor letsel!
• Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminder-
de lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of gebrek
aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd
zijn voor het gebruik van het apparaat in een veilige manier en
als zij de gevaren begrijpen.
• Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact
op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd,
moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende
personen vervangen worden om gevaar te vermijden.
LET OP:
Dompel het apparaat niet in water om het schoon te maken. Volg de
instructies zoals vermeld in het hoofdstuk "Reiniging".
• Bewerk geen veiligheidsschakelaars.
• Verwerk alleen voedingsmiddelen met dit apparaat.
• Verkeerd gebruik van het apparaat voor andere doeleinden kan let-
sel veroorzaken.

Overzicht van de bedieningselementen /

Omvang van de levering
Afb. A
1 Mengeenheid
2 Beschermkap voor de motor van de mixer
3 Wartelarm
4 Hendel om de arm omhoog / omlaag te bewegen
5 Bedieningsknop
6 Motorbehuizing
7 Mengkom
8 Beschermkap
9 Garde
10 Menghaak
11 Spatbeveiliging deeghaak
12 Kneedhaak
Afb. B Installatie van de mengkan
13 Dop van het deksel (maatbeker)
14 Deksel
15 Glazen karaf
16 Afdichtingsring
KM399CB_IM
17 Messenblok
18 Opschroefbasis
Voorbereiding
• Haal het toestel en alle accessoires uit de doos.
• Om alle eventuele productieresiduen te verwijderen,
alle accessoires schoonmaken, zoals beschreven in het
hoofdstuk "Reiniging", voor u het toestel voor het eerst in
gebruik neemt.
Elektrische aansluiting
Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de specifi-
caties op het typeplaatje.
De kneedmachine
Installatie en bediening
LET OP:
• Activeer nooit de hendel (4) als u de mengeenheid
heeft aangesloten! De mengeenheid zal omvallen.
• Gebruik nooit de kneedmachine met de mengeenheid
aangesloten.
13
22.02.16

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading