Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Sein Inbouwen; Programmeren Met Cs2 - Märklin 76471 Einbauanleitung

Lichtsignal
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 76471:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Programmeerbare adressen via CV
1-2040 DCC
• Veranderen van de eigenschappen via CV
• Stroomvoorziening via digitale stroomkring

Sein inbouwen

Voor het inbouwen moet het sein eerst geprogrammeerd
worden.
De volgende werkzaamheden mogen alleen in spanningloze
toestand worden uitgevoerd:
• Instellen van het adres en het bedrijfssysteem met dipschakelaar:
• Instellen van het bedrijfssysteem met dipschakelaar 10
Schakelaar 10 off = fx (MM) / mfx
Schakelaar 10 on = DCC
• fx (MM) / DCC instellen van het adres met dipschakelaar
(tabel zie pagina 18)
Let op: instelling met de dipschakelaar altijd in spanningloze
toestand uitvoeren. Het sein herkent de actuele instelling pas na
het inschakelen van de spanning.

Programmeren met CS2

fx (MM)
De CV programmering moet op het programmeerspoor worden
uitgevoerd. Er mag altijd maar één sein op het programmeer-
spoor zijn aangesloten.
De volgende CV's kunnen bij fx (MM) veranderd worden: 40, 45,
48 en 50.
Tijdens het programmeren knippert het licht van het sein,
afwijkend daarvan wordt tijdens het programmeren met het
16
Central Station het sein geschakeld. Na het afsluiten van het
programmeren wordt het sein in de stand "veilig"gezet.
Voor het programmeren met het Mobile Station 2 moet een fx
dummie-loc worden aangemaakt met het adres van het sein. Het
sein eenmaal bedienen, daarna naar gewenste CV instellingen
wisselen, wijzigen en afsluitend het sein nogmaals schakelen.
De werkwijze voor het programmeren met de Control Unit 6021
vindt u op www.maerklin.de -> Tools & Downloads ->Tech-
nische Informationen
De wijze van programmering met andere apparaten vindt u in de
gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.
DCC
De CV programmering moet op het programmeerspoor worden
uitgevoerd. Er mag altijd maar één sein op het programmeer-
spoor zijn aangesloten.
Tijdens de dataoverdracht knippert de seinverlichting ter
controle.
De wijze van programmering met andere apparaten vindt u in de
gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.
CV voor fx (MM) en DCC
Onder fx (MM) kan het adres alleen met de dipschakelaar
worden ingesteld. De waarden tussen haakjes zijn de fabrieks-
instellingen.
CV Omschrijving
1
Adres 1 - 255
9
Adres 256 - 2040
33 Aantal uitgangadressen
Waarde
1-255 (1) alleen DCC
0-7 (0)
alleen DCC
alleen lezen/DCC

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Märklin 76471

Diese Anleitung auch für:

76472764917649476493

Inhaltsverzeichnis