Herunterladen Diese Seite drucken

Inleiding; Gebruik; Algemene Beschrijving; Omvang Van De Levering - Parkside IAN 102801 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
NL
BE
Inhoud
Inleiding ....................................16
Gebruik .....................................16
Algemene beschrijving ...............16
Omvang van de levering ................16
Overzicht ......................................16
Functiebeschrijving .........................16
Technische gegevens .................17
Veiligheidsvoorschriften .............17
Montage .................................... 18
Ingebruikname .......................... 18
Reiniging en Onderhoud ............ 18
Reiniging ..................................... 18
Onderhoud .................................. 19
Opslag ....................................... 19
Berging en milieu ....................... 19
Vervangstukken ......................... 19
Garantie ....................................19
Reparatieservice ........................20
Service-Center ............................21
Importeur ..................................21
conformiteitsverklaring ..............29

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van
uw nieuw apparaat.
Daarmee hebt u voor een hoogwaardig
product gekozen. De gebruiksaanwijzing
vormt een bestanddeel van dit product.
Ze omvat belangrijke aanwijzingen voor
veiligheid, gebruik en afvalverwijdering.
Maak u vóór het gebruik van het product
met alle bedienings- en veiligheidsinstruc-
ties vertrouwd. Gebruik het product uitslui-
tend zoals beschreven en voor de aange-
geven toepassingsgebieden.
Bewaar de handleiding goed en overhandig
alle documenten bij het doorgeven van het
product mee aan derden.
16

Gebruik

Gebruik deze terrassenreiniger uitsluitend
voor het privéhuishouden:
Voor het reinigen van vloer- en wandop-
pervlakken met hogedrukwaterstraal.
Met inachtneming van de door de fabri-
kant van het te reinigen object verstrekte
gegevens.
De terrassenreiniger is voor het gebruik
met de hogedrukreiniger Parkside
..17
PHD100 C2/PHD100D2/PHD150/
PHD150 A1/PHD150 B2/PH-
D150C2/PHD150D3

Algemene beschrijving

Omvang van de levering

Ontpak het toestel en controleer de
leveringsomvang:
-
Terrassenreiniger
-
Aansluitingselement
-
Verlengelement
-
Gebruiksaanwijzing

Overzicht

1
Verlengelement
A
2
Aansluitingselement
3
Zwenkbaar aansluitingselement
4
Behuizing
5
Handgreep

Functiebeschrijving

De terrassenreiniger is voor een spatwater-
vrije hogedrukreiniging van vloer- en wand-
oppervlakken geschikt. Door roterende
mondstukken wordt een hoge reinigings-
kracht tot stand gebracht.
Neem de veiligheidsinstructies in acht.
voorzien.
De afbeelding van de voor-
naamste functionele onderde-
len vindt u op de uitklapbare
pagina.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Pfr 30 a1