Herunterladen Diese Seite drucken

Underhåll Och Rengöring; Förvaring - Parkside PLEM 50 A1 Bedienungsanleitung

Laser-entfernungsmessgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
OBSERVERA
Om det inte går att lösa problemet med hjälp av ovanståen-
de tips ber vi dig att kontakta vår Service Hotline (se kapitel
Service).
Underhåll och rengöring
SE
Produkten är underhållsfri.
AKTA!
Doppa aldrig ner produkten i vatten eller andra vätskor.
Det får inte komma in fukt i produkten när den rengörs.
Håll produkten ren för att arbeta bra och säkert.
Använd en mjuk trasa för att torka av höljet utvändigt.
Rengör laserutgången
luftstråle. Grövre smuts kan tas bort med en lätt fuktad bomulls-
pinne. Tryck inte för hårt!
VARNING!
Produkten får bara öppnas och repareras av fackpersonal.
Förvaring
Om du inte ska använda produkten under en längre tid ska batte-
rierna tas ut och förvara produkten i bältesväskan
ställe utan direkt solljus.
62
och mottagningslinsen
med en svag
på ett rent, torrt
PLEM 50 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PLEM 50 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 100719