Herunterladen Diese Seite drucken

Fel - Parkside PLEM 50 A1 Bedienungsanleitung

Laser-entfernungsmessgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fel

Om en mätning eller ett resultat är felaktigt visas "Er nnn"
hörs en lång signal. Möjliga orsaker till detta kan vara:
Fel
Möjlig orsak
101
Svaga batterier
104
Beräkningsfel
För hög drifttempe-
152
ratur
För låg drifttempe-
153
ratur
Mätningen ligger
154
utanför mätområdet
Den mottagna sig-
155
nalen är för svag
Den mottagna sig-
156
nalen är för stark
Mätfel eller för
157
ljus yta
För kraftiga vibra-
160
tioner
Fel på maskinvara
PLEM 50 A1
Åtgärd
Byt batterier.
Upprepa proceduren.
Sörj för rätt drifttemperatur.
Håll dig inom det tillåtna mätom-
rådet.
Undvik ytor som refl ekterar dåligt
eller inte alls.
Leta upp en mätpunkt med krafti-
gare refl ektion.
Undvik alltför starkt refl ekterande
eller speglande ytor. Leta upp en
mätpunkt med mindre refl ektion.
Gör mätytan mörkare eller leta
upp en annan yta.
Håll produkten stilla.
Om symbolen kommer upp fast du
stängt av och satt på produkten
fl era gånger ska du kontakta vår
Service Hotline.
och det
SE
61

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside PLEM 50 A1

Diese Anleitung auch für:

Ian 100719