Herunterladen Diese Seite drucken

Vinkelanslag; Mäta Längder - Parkside PLEM 50 A1 Bedienungsanleitung

Laser-entfernungsmessgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Vinkelanslag

Använd vinkelanslaget
(rymddiagonaler) eller på svåråtkomliga ställen.
Fäll ut vinkelanslaget
Bild 2
Mäta längder
Enstaka mätning
Sätt eller håll produktens referensplan på eller mot den yta
som du vill beräkna avståndet ifrån.
Tryck snabbt på knappen
Om lasern är påkopplad visas det på displayen
.
Rikta nu lasern mot målet.
Tryck snabbt på knappen
Om mätningen lyckas visas mätresultatet
De föregående mätvärdena
PLEM 50 A1
när du ska göra en mätning mellan hörn
så som visas på bild 2.
för att aktivera lasern.
ON
igen för att göra en mätning.
ON
och
av symbolen
på displayen
fl yttas då uppåt.
SE
.
55

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 100719